Skip to main content

Sæt rammerne for den perfekte læring

Konventum Uddannelse er en del af Konferencecenteret Konventum. På dette smukke sted, som er bygget til undervisning og læring, arbejder vi med at udvikle og afholde kurser, seminarer og konferencer. Det gør vi primært for tillidsvalgte, undervisere og andre i fagbevægelsen.

Vores undervisere er højt kvalificerede og eksperter i at gøre kompliceret stof tilgængeligt for alle. Og vi vægter at være tidssvarende samt have en høj kvalitet indenfor pædagogik og didaktik.

Konventum Uddannelse

Sæt din viden i spil

Konventum Uddannelse er en del af Konferencecenteret Konventum. På dette smukke sted, som er bygget til undervisning og læring, arbejder vi med at udvikle og afholde kurser, seminarer og konferencer. Det gør vi primært for tillidsvalgte, undervisere og andre i fagbevægelsen. Vores undervisere er højt kvalificerede og eksperter i at gøre kompliceret stof tilgængeligt for alle. Og vi vægter at være tidssvarende samt have en høj kvalitet indenfor pædagogik og didaktik.

Når du er på kursus hos os, vil du opleve:

  • At det giver mening.
  • At du bliver inddraget og bidrager med din viden og dine erfaringer, så du kan se meningen med kurset.
  • At kompliceret stof gøres let forståeligt – og kobles til din hverdag og dine arbejdsopgaver.
  • At det kan bruges til noget.
  • At du kan bruge, det du har lært på vores kursus, når du er tilbage på din arbejdsplads.
  • At man kan lære af hinanden.
  • At videndeling og erfaringsudveksling på tværs – også er en måde at lære på.

Vi eksperimenterer med læringsformerne. For tiden er vi i gang med at udvikle mikrolæring og udvikle vores kurser i en mere blended learning retning. Og i vores Digital læring lab mødes voksenundervisere for at udveksle erfaringer og udvikle ideer og materialer til onlineundervisning, virtuelle møder, e-læring, blended læring og meget mere.

Kursusudbud

Et bredt og dækkende kursusudbud

Herunder finde de et udvalg af de kurser vi udbyder hos Konventum Uddannelse.
Har du spørgsmål der ikke besvares her er du altid velkommen til at tage kontakt til os.

AM-Kurser

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelsen

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er en generel basisuddannelse, der giver dig konkret viden om arbejdsmiljøorganisationens udfordringer, ansvarsområder og funktioner inden for din virksomhed.

Uddannelsen er obligatorisk for alle nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter samt ledere af arbejdsmiljøgrupper eller -organisationer senest tre måneder efter valget.

MABKurser

Sæt kursen for din virksomhed

Har du oplevet at blive frustreret over de beslutninger som din ledelse træffer? Synes du, at dine kolleger burde have mere indflydelse på virksomhedens fremtidsplaner? Så kan du blive valgt ind som medarbejderrepræsentant i virksomhedens bestyrelse.

Bestyrelsen lægger den overordnede strategi for din virksomhed. Den diskuterer f.eks. hvilke investeringer vil vi gerne foretage. Hvor skal virksomheden vækste i fremtiden osv.

Fællesskabskurser

Fællesskabsuger – tværfagligt læringsfællesskab

Konventum er rammen om et stærkt fællesskab i fagbevægelsen. På vores kurser i fællesskabsugerne mødes tillidsvalgte fra mange forskellige forbund, fag og brancher, og fra både den private og den offentlige sektor.

Fællesskabsugerne er et tilbud om faglig efteruddannelse til tillidsvalgte, der har gennemført grunduddannelsen i eget forbund. Og i nogle forbund supplerer fællesskabskurserne forbundenes egne kursustilbud.

Voksenunderviser

PÆDAGOGIK OG LÆRING.

På Konventum afholder vi voksenpædagogisk grunduddannelse, konferencer for voksenundervisere og efteruddannelse indenfor pædagogik, didaktik og digital læring.

Vores pædagogiske grunduddannelse hedder FPG. Den er særligt tilrettelagt for undervisere i fagbevægelsen – ligesom vores underviserkonferencer Pædagogiske Inspirationsdage og Faglige Forårsdage er det. Vi gør os umage med at være tidssvarende. For tiden udbyder vi også efteruddannelse i Grafisk facilitering og E-læringsprogrammet Articulate Rise.

Akademi i ledelse

Akademiuddannelse i ledelse

Spiller du en central rolle overfor dine kolleger, medarbejdere eller ledelse? Ønsker du at udvikle og styrke dine faglige og personlige kompetencer på højt niveau? Så er akademiuddannelsen noget for dig.

Du får papir på dine faglige kompetencer og får styrket dine strategiske evner overfor ledelsen. Akademiuddannelsen er med til at bygge bro mellem medarbejdere og ledelse og hjælper med at styrke dialogen og samarbejdet på danske arbejdspladser.

Målrettede kurser for valgte og ansatte i fagbevægelsen

Valgte ansatte

Konventum er særligt kendt for at udbyde kurser for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Mange valgte og ansatte har løbende deltaget i disse kurser. Derudover har vi tidligere udbudt kurser målrettet valgte og ansatte blandt andet indenfor undervisning og ledelse.

Forhandleruddannelsen

Få et et strategisk, retorisk og psykologisk framework

Formålet med uddannelsen er at give hver enkelt deltager et strategisk, retorisk og psykologisk framework for effektiv forhandlingsteknik. Deltageren skal føle ny sikkerhed i hvordan en vanskelig forhandlingsopgave gribes an, og skal have konkrete værktøjer til både at skabe strategien og – ikke mindst – føre den ud i livet og klare de vanskeligheder der måtte opstå. Dermed får deltageren en selvsikkerhed og en mulighed for metodevalg, som ikke ville være mulig uden uddannelsen.

Sagt helt kort skal deltageren være i stand til at hente bedre aftaler hjem, styrke relationen med modparter – og helst ende med en god fornemmelse i maven af egen indsats undervejs i forhandlingsforløbet. Man skal føle at man nok ikke kunne have gjort ret meget bedre.

PUBLIKATIONER

Viden skaber bro

Vi får og bruger løbende udgivelser i vores undervisning, der rækker udover emnet og kan bruges mere alment. Disse vil finde vej til dette område af vores website, hvorved flere kan få gavn af disse. Hold øje med dette område for nye udgivelser løbende.

Som første udgivelse i fokus har vi:

Fællesskab og Forandring (HK Privat)
Bogen Fællesskab og forandring er for dig, der arbejder med organisering enten som tillidsvalgt, aktiv på arbejdspladsen eller ansat i fagbevægelsen. Bogen giver tips og tricks til, hvordan I kan få succes med jeres organiseringsarbejde gennem teori, metoder og cases fra danske arbejdspladser samt dansk og international fagbevægelse. Forfatteren Esben Noël Hjort har arbejdet med organisering i 12 år, og trækker derfor både på egne erfaringer, andres erfaringer, den nyeste forskning samt masser af røverhistorier. Bogen er udgivet af HK Privat d. 1. maj 2021, og er nu også tilgængelig som e-bog.

SPIL

Stå sammen på tværs af grænser

Et Europæisk Samarbejdsudvalg (ESU) er et udvalg, der fokuserer på at fremme samarbejde og koordination mellem europæiske lande i forskellige sektorer. Det kan styrke forbindelser og forståelse mellem europæiske nationer, hvilket kan omfatte politiske, økonomiske, kulturelle og uddannelsesmæssige aspekter.

I dette spil kan du bl.a. lære mere om:

 1. Uddannelsesværdi: Forstå ESU’s rolle, mål og initiativer
 2. International Samarbejde: Lær om vigtigheden af internationalt samarbejde og de udfordringer og muligheder, der følger med det.
 3. Problem/løsning: Oplev hvordan man kan løse komplekse problemer, der opstår i internationalt samarbejde.
 4. Kulturel Forståelse: Få indsigt i de forskellige kulturer og traditioner i Europa, hvilket fremmer kulturel forståelse og tolerance
MØD OS

Vi står klar til at hjælpe dig

KURSUSADMINISTRATION

Karina Flintholm Andersen

Administrativ leder

Mobil: + 45 40488359
Mail: kfa@konventum.dk

Tine Riber

Kursuskoordinator

Mobil: + 45 4928 0928
Mail: tri@konventum.dk

Annika Madsen

Kursuskoordinator

Mobil: + 45 4928 0996
Mail: anm@konventum.dk

KONSULENTER

Lise Bertram

Læringskonsulent

Mail: lbe@konventum.dk

Pia Halkier Bjerring

Udviklingskonsulent

Mail: pia@konventum.dk

LEDELSE

Bo Holmsgaard

Uddannelsesleder

Mail: bo@konventum.dk

Kontakt os for mere information

Ønsker du mere information om Konventum Uddannelse?

Send os en besked via kontaktformularen eller på mail: kursus@konventum.dk, eller ring til os på:

+45 4928 0928

 

Vi ser frem til at høre fra dig


  Erling Jensens Vej 1 •  DK – 3000 Helsingør  •  Tlf. 49 28 09 00 •  CVRnr. 31 16 36 33