En for alle og alle for en

Faglige Forårsdage
6. – 8. maj 2024

Hvad er der på spil i fællesskabet?

Formålet med dagene er som altid at blive inspireret af indholdet og af hinanden samt at udvikle vores underviserkompetencer.

I år er temaet ”Hvad er der på spil i fællesskabet?”  Det er et kæmpe tema og vi forsøger at komme rundt på samfundsniveau, arbejdspladsniveau og i undervisningen i løbet af Faglige Forårsdage og Pædagogiske Inspirationsdage.

Faglige Forårsdage hedder i år ”En for alle og alle for en”

Hvad forventer vi af fællesskabet og hvad vil vi give/give afkald på for fællesskabets skyld? På Faglige Forårsdage går vi på opdagelse. Hvad er fakta om vores velfærdssamfund – og hvad er fakta om menneskets natur i relation til fællesskaber på arbejdspladsen?

Vi får besøg af mennesker/ ”menneskebøger”, der føler sig ekskluderede, stigmatiserede … udenfor. Hvordan kan de blive en del af fællesskabet? Hvordan vil du inkludere dem? Vi skal opsøge forskellige fællesskaber i Helsingør for at blive klogere på, hvad de tænker og gør i forhold til at skabe fællesskab.

Program

10.00 – 12.00

Velkommen

Den private velfærd – udfordring eller redning? Kan vi styre udviklingen så flere får mere velfærd uden at nogen stilles ringere? Vi taler både om uddannelse, sundhed, arbejdsmarked og pensionistliv. v/ Jon Kvist

12.00 – 14.00

Frokost

14.00 – 17.00

Menneskebibliotekets Læsesal

“Bøgerne” her er levende mennesker med personlige historier og erfaringer fra deres eget liv. Det er mennesker der har oplevet fordomme, diskrimination, stigmatisering eller misforståelser.

17.30

På tværs

18.30

Middag

08.45 – 09.15

Fælles start på dagen

09.30 – 12.00

Workshops

12.00 – 14.00

Frokost og frisk luft

14.00 – 17.00

Workshops ud af huset

17.15

På tværs

18.30

Middag

20.30

Hygge i mødestedet

08.45 – 09.15

Fælles start på dagen

09.15 – 11.00

Når flokdyret fejler

Hvorfor træffer vi kloge mennesker så mange ukloge beslutninger? Hvad betyder menneskets natur for fællesskaber på arbejdspladsen? v/ Henrik Tingleff

11.15 – 12.00

Fællesskab

12.00

Frokost

Workshops

Deltagerantallet er 15 på alle workshops.

Workshop 1:
Menneskebiblioteket, som metode til at skabe et inkluderende læringsmiljø

v/ Ronni Abergel, Stifter og leder af Menneskebiblioteket.

Hvordan kan vi tilrettelægge vores formidling, så den er inkluderende for den mangfoldighed, der er i vores målgrupper? Hvordan kan vi bedre bruge vores sociale kompetencer og livserfaring til at skabe et trygt læringsmiljø, hvor deltagerne føler sig set og inkluderet?

Vi vil i workshoppen bl.a. arbejde med en case, der vil vise os helt konkret, hvordan inkluderende læring forplanter sig langt dybere hos modtagerne og kan bidrage til at øge både engagementet og deltagelsesgraden i undervisningen.

Det er det bærende fokus for denne workshop, som bygger på en kombination af oplæg, fællesøvelse og arbejde i mindre grupper. Forventet udbytte: Du bliver inspireret til konkrete tiltag og greb du selv kan anvende og integrere i din egen formidling.

Workshop 2:
AI-workshop for undervisere

(for begyndere)

v/  Charlotte Cederstrøm, IT Univers

Vil du prøve noget nyt og spændende, der gør dine opgaver som underviser lettere og mere interessant? På workshoppen lærer du, hvordan du kan bruge AI (kunstig intelligens) til at formulere opgaver, cases og spørgsmål. Det er både nemt og sjovt, og du behøver ikke at vide noget om AI i forvejen.

Du får en introduktion til, hvad AI er, og hvordan det allerede er en del af vores hverdag. Du får overblik over, hvad AI er, og hvad du skal være opmærksom på ved brug af AI.

Du får træning i at bruge AI-værktøj til at formulere og tilrette tekster. Det kan være cases, opgaver eller spørgsmål, som du kan bruge i din undervisning.

Vi arbejder med, hvordan du kan bruge AI til at få nye idéer og gøre din undervisning endnu bedre. Du får fremstillet mindst tre tekster eller ideer til din undervisning. Kom og bliv inspireret til at bruge AI til forberedelse af din undervisning.

Vi anvender ChatGPT og Google Gemini (gratis). Medbring din telefon og pc.

Charlotte er læringskonsulent med fokus på brug af AI. Hun holder foredrag og workshops om brug af AI-værktøjer til fremstilling af tekst, billeder og video.

Denne tekst er fremstillet med hjælp fra ChatGPT.

Workshop 3:
Generation Z på arbejdsmarkedet

I dag ser vi, at en ny generation af medarbejdere melder deres ankomst på arbejdsmarkedet. Men de møder ikke bare op med en forventning om at indgå i de allerede eksisterende rutiner og måder at gøre tingene på. Nej, de møder op med nye forslag, forventning om at blive hørt og krav om ledernes udelte opmærksomhed.
Det er en generation af performere, der er vant til at levere resultater. Samtidig kan denne unge generation til tider virke som skrøbelige mennesker, der forventer at kunne tage deres usikkerheder og personlige udfordringer med på arbejde – i vished om, at der skal være plads til dem som hele mennesker.

 • Hvordan navigerer man som tillidsvalgt eller leder for denne generation af kolleger?
 • Hvordan håndterer man de høje krav til ledelse og opmærksomhed?
 • Hvordan skaber man inkluderende arbejdsmiljøer?
 • Hvordan finder man balancen mellem at stille krav og tage hensyn?

På workshoppen vil du blive taget med på den unge generations dannelsesrejse. Du vil få et blik for, hvad der ligger bag deres måde at være på, og du vil dermed blive bedre i stand til at forstå og arbejde med unge medarbejdere. Samtidig får du mulighed for at drøfte konkrete udfordringer fra din egen praksis samt spejle dem i forhold til konkrete cases og eksempler fra Fremtidsfabriks antropologiske undersøgelser.

Jonas Rygaard driver, sammen med Tanja Hall Fremtidsfabrik. Det er en analysevirksomhed, der gennem snart 15 år har specialiseret sig i at foretage antropologiske studer blandt unge. Fremtidsfabriks analyser sigter mod at komme ind bag tallene og få øje på de menneskelige dannelseshistorier, der findes ude i virkeligheden.
Vi tror på, at forståelse kræver empati og indlevelse. Derfor er det nødvendigt, at vi ikke blot forstår unge kolleger med hovedet, men at vi rent faktisk kan leve os ind i og forstå med følelserne.

Hvis du er interesseret i at vide mere om vores arbejde, så kan du se mere på https://fremtidsfabrik.dk

Workshop 4:
Relationelle og hjernevenlige fællesskaber og undervisningsmiljøer

Motto: ”Bedre sociale verdener”, hvor vi bruger viden og erfaringer til at få det bedre som mennesker.

I workshoppen er der fokus på, hvordan vi som undervisere kan fremme fællesskab i vores undervisning. Hvilke fællesskabs – skabende aktiviteter anvender du i undervisningen og hvad er dine erfaringer med det? Og I vil blive præsenteret for tilgangen TBR: ”Training From the back of the room”.

 • Vi skal arbejde med en enkel måde at lave gode procesdesigns, som fremmer fællesskaber og fede undervisningsmiljøer.
 • Vi vil arbejde med konkrete aktiviteter, som du kan bruge direkte i din egen undervisning.
 • Vi drøfter hvad der skaber gode læringsfællesskaber og hvad der kan spænde ben i en undervisningssituation. Derfor er det fint, hvis du tænker på en eller flere konkrete undervisningssituation fra din egen praksis, når du kommer.
 • Vi arbejder med at kortlægge og genkende kommunikationsmønstre, som skaber god læring
 • En kort introduktion til de 4C’er i tilgangen TBR (Training from the Back og the Room).

Maibritt Højgaard er selvstændig konsulent i sit firma ec2act, her arbejder hun blandt andet med procesdesign og sparring. De sidste 25 år har hun undervist mange forskellige professionelle faggrupper og brænder for at skabe fede undervisningsmiljøer.

Vi skal alle sammen ud af huset tirsdag eftermiddag. Vi skal på opdagelse i forhold til fællesskab. Vi går/cykler eller kører i bil til de forskellige destinationer.

Nogle skal i skoven og reflektere over fællesskaber på arbejdspladsen. Nogle skal besøge Børnenes Hus – hvor der arbejdes med at skabe fællesskaber på tværs. Andre skal besøge Headspace for at blive klogere på den unge generations psykiske udfordringer. Og den sidste gruppe skal besøge MC777 en lokal motorcykelklub og høre deres historie om deres fællesskab.

Workshop 5:
Skab fællesskab

Vi skal på opdagelse hos andre, som også er optaget af at skabe fællesskab! Vi besøger Børnenes hus i Fiolgade 17 E. Her skal vi møde Hanna Tyge, som lader generationer mødes på Værftet, som laver kreative projekter på tværs af forskellige aldre, grupper og som står for projekter for børn og familier i Børnenes Hus hvor kreativitet og kultur er løftestang for inklusion i nye fællesskaber.

Hanna er optaget af:

 • Hvad skal der til for at en ung lytter til en gammel?
 • Hvad skal der til for at en voksen lytter til et barn?
 • Hvordan sluser vi folk ind i et fællesskab – hvem tager imod?
 • Hvem er klar til at rumme de sårbare?
 • Det tager tid at forstå.
 • At skabe fællesskaber på mange forskellige måder.

Du kan få mere at vide her: https://www.frivilligcenter-helsingor.dk/bornenes-hus

Facebook: Børnenes Hus Helsingør

Workshop 6:
Headspace – nogen at tale med

Vi skal på opdagelse, være nysgerrige og undersøgende i forhold til den unge generation, og

Headspace i Helsingør vil gerne have besøg af os. Sammen går vi ned til Headspace i Lundegade 17 B i Helsingør for at høre og tale om de unges trivsel. Vi skal mødes med ungerådgiver Trine thi Lam.

 • Hvad er det de slås med?
 • Hvilke netværk og fællesskaber virker/virker ikke for dem?
 • Hvad er det nogle af de unge kolleger, lærlingene og eleverne på arbejdspladserne går og bøvler med?

Om Headspace

Headspace er et samtaletilbud for unge med udgangspunkt i dig og det du har brug for at tale om.

De fleste rådgivere i Headspace er frivillige i alle aldre: fra unge studerende, voksne med interesse for unges trivsel – til seniorer, der har arbejdet med unge i deres professionelle arbejdsliv. Fælles for dem alle er, at de brænder for at hjælpe. Vi interesserer os for at lytte med et fordomsfrit øre.

https://headspace.dk/afdelinger/headspace-helsingoer/

Workshop 7:
MC777 – den lokale motorcykelklub

”Grundlagt i 1966 af et slæng gutter fra Helsingør og Tikøb, der kom på ”Snackbaren”. Der var en enarmet spillemaskine. Jackpot var ”777”, så hvad var mere naturligt end at opkalde verdens bedste og sejeste MCklub efter det?” MC 777 ‘s klubhus ligger nu i Sct. Anna 76. Og det er der vi skal besøge dem.

Formanden for klubben Allan Lillefyr Bloch og Flemming Warth tager imod os. De vil fortælle om klubben, de mange historier og hvordan deres fællesskab har det. Og vi skal spørge …

Flemming Warth har i 2019 skrevet en bog om klubbens første 20 år ”Fra rock til touring” – og som bonusinfo har Flemming været forbundssekretær i DEF.

Vil du vide mere om klubben: https://www.mc777.dk/

Workshop 8:
Fokus på fællesskaber – lær af naturen

Fællesskaber forudsætter forbindelser. Og det kan vi lære i og af naturen.

I denne workshop har vi fokus på, hvordan vi kommer tættere på hinanden og skaber de gode forudsætninger for fællesskaber. Også når det handler om dem, vi ikke umiddelbart føler os tættest på – på arbejdspladsen, i jeres undervisning eller i samfundet generelt.

Vi går ud i skovene omkring Konventum og lærer bl.a.

 • Hvordan vi kan blive bedre til at lægge mærke til hinanden, lytte og føre en dyb samtale
 • At træne vores nysgerrighed og evne til at gå opdagelse i hinandens universer
 • Få energi til at udvikle nye fællesskaber – med inspiration fra naturen

Tovholder er Erik Harr, der selv er i direktør i en fagforening, og som de sidste 7 år har drevet Din Camino – Ledelse & Organisation, hvor han arbejder med leder- og organisationsudvikling. Erik har udgivet bogen Skoven Som Samtalerum, der beskriver, hvordan vi kan bruge naturen til at udvikle vores relationer og måder at møde og forstå hinanden.

Tilmelding til workshops

Workshops

Vælg workshops den 07. maj 2024

Formiddags workshops
Eftermiddags workshops

Dine oplysninger

Materialer & Din læring

Her kan du finde materialer fra de forskellige oplægsholdere og workshopundervisere.

Her ligger de spørgsmål og opgaver som handler om din læring på konferencen.

Copyright 2024 – Konventum Uddannelse