Mod, håb og fællesskab

Pædagogiske Inspirationsdage 2024
12. – 14. august 2024

”Hvad er der på spil i fællesskabet?” er temaet i 2024. Det er et kæmpe tema, og vi forsøger at komme rundt på samfundsniveau, arbejdspladsniveau og i undervisningen.

Pædagogiske Inspirationsdage hedder i år ”Mod, håb og fællesskab” 

Også denne gang fordyber vi os i, hvad det er for mekanismer der er i spil i vores fællesskaber. Hvorfor står nogen udenfor og hvordan kan vi ændre på det? Er det bare sådan det er, når mennesker er sammen, eller kan viden og nysgerrighed åbne og styrke fællesskaberne og indflydelsen.

Vi har inviteret oplægsholdere til at udfordre og gøre os klogere på vores fællesskaber og til at insistere på, at vi er mennesker med menneskelige behov.

Mennesker har brug for at føle samhørighed og at være en del af fællesskaber.  Omsorgsarbejderen har (også) behov for anerkendelse for sit arbejde. Indflydelse på vores arbejde betyder, vi trives bedre. Ubalance mellem arbejde og privatliv opleves i alle brancher.

Det kalder på Mod, Håb og Fællesskab.

Program

10.00 – 12.00

Velkommen
På jagt efter indflydelse

v/ Malene Friis Andersen

12.00 – 13.30

Frokost og frisk luft

13.30 – 15.00

Varme hænder

v/ Stine Askov

15.30 – 17.00

Underskud

v/ Emma Holten

17.00 – 17.30

På tværs

17.30 – 18.30

Læring i det fri

18.30 – 20.30

Middag

20.30

Pianobar

08.45 – 09.15

Fælles start på dagen

09.30 – 12.00

Workshops

12.00 – 14.00

Frokost og frisk luft

14.00 – 17.00

Workshops

17.30 – 19.00

På tværs

19.00 – 20.30

Middag

20.30

Musik og hygge i mødestedet

08.45 – 09.15

Fælles start på dagen

09.30 – 10.30

Hvordan kan TR både tale magtens sprog og bruge kollektivets styrke

v/ Janne Gleerup

10.45 – 11.45

På tværs Mod, Håb og Fællesskab

12.00

Frokost

Workshops

Workshop 1:
Læringsdrevet innovation: Hvordan samskaber vi innovativt læreprocesser med deltagerne?

v/ Steen Elsborg

På workshoppen kommer du til at arbejde og fordybe dig i det du brænder for at få til at ske i din undervisning. Steen Elsborg vil eksemplarisk for workshoppens indhold skabe et læringsdrevet innovativt rum for pædagogisk nytænkning. Workshoppen bygger ovenpå sidste års succes med en lignende design ift. psykologisk tryghed, denne gang bygger vi videre i forhold til mod, håb og fællesskab.

I et rum fyldt med mod, håb og fællesskab får du mulighed for at involvere al din viden om, hvad der motiverer dine deltagere. Du vil dagen igennem arbejde med netop din ambition om at nytænke din undervisning. I dette arbejde vil du løbende blive inspireret med læringsteoretiske minioplæg, der såvel trækker på kognitiv, emotionel og social læring som integrerer pragmatisme og aktionslæring med de nyeste adfærdsindsigter.

På egen krop vil du opleve hvad det vil sige at arbejde læringsdrevet innovativt, du går fra workshoppen med mod på at eksperimentere med håb og fællesskab i din undervisning.

Din adgangsbillet til workshoppen får du ved at svare på spørgsmålet: Hvad kunne være fantastisk at udvikle mere af i min undervisning? Du vil i starten af august modtage en mail med opfordring til at skrive til os. Vi vil til den tid bede dig formulere din forhåbning til din fremtidige undervisning og sende den til os.

_____

Steen Elsborg er forsker i lærings- og innovationsprocesser, sports- og erhvervssociolog, konsulent, facilitator og direktør i LDI: Læringsdrevet innovation.

Workshop 2:
Relationskompetence som en del af undervisningens praksis

v/ Mikkel Frederiksen

Vi ved godt, at relationer er vigtige i undervisningen – at vi som undervisere skal være relationskompetente, for det styrker læringen. Men hvordan gør vi det i praksis? Hvordan bliver relationskompetence en integreret del af vores undervisning? Med udgangspunkt i nyere forskning, praktiske observationer – og ikke mindst vores fælles erfaringer – folder vi relationskompetence-begrebet ud.

Vi får det teoretiske og forskningsmæssige grundlag på plads fra Løgstrup over Deci & Ryan til Klinge og Ågård, herunder hvad relationer gør ved motivation og læring. Vi diskuterer, hvad det vil sige at være professionel relationskompetent, og hvordan vi gør det! Vi fokuserer i praksis på to områder:

 • Vores metoder og processer i undervisningen
 • Vores adfærd og udstråling som undervisere

Både workshoplederens og deltagernes erfaringer kommer i spil – og når workshoppen er slut, har vi alle praktisk inspiration til at bruge relationskompetence mere bevidst i vores undervisningspraksis.

_____

Mikkel Frederiksen er selvstændig konsulent hos mikkelf.dk – og arbejder med hvordan vi gennem læring, ledelse, kommunikation og samarbejde kan udvikle mennesker.

Workshop 3:
Har du mod på generation Z?

v/ Jonas Rygaard

I dag ser vi med hastige skridt, at en ny generation af medarbejdere melder deres ankomst på arbejdsmarkedet. Ligesom tidligere ungdomsgenerationer, så møder de ikke bare op med en forventning om at indgå i de allerede eksisterende rutiner og måder at gøre tingene på. Nej, de møder op med nye forslag, forventning om at blive hørt og krav om ledernes udelte opmærksomhed.

På den ene side, så er de ledere og det samfund som Generation Z møder mere end klar til dem. Vi er uddannede til at give feedback. Vi er lyttende og agile. Vi vil rigtig gerne selv være forandringsparate. På den anden side er spørgsmålet, om det egentlig mest er indenfor de rammer, som vi selv har defineret, at vi er så parate til forandring.

Det kræver mod at lytte til de unge generationers stemme – også når deres måde at opfatte arbejdslivet på ikke passer ind i de mønstre, vi havde forestillet os. Det kræver mod at slippe kontrollen, og stole på at opgaver kan løses på en lidt anden måde.

På workshoppen vil du blive taget med på den unge generations dannelsesrejse. Du vil få et blik for, hvad der ligger bag deres måde at være på, og du vil dermed blive bedre i stand til at forstå og skabe relationer med unge medarbejdere.

_____

Jonas Rygaard driver, sammen med Tanja Hall ”Fremtidsfabrik”. Det er en analysevirksomhed, der gennem snart 15 år har specialiseret sig i at foretage antropologiske studier blandt unge. Vi tror på, at forståelse kræver empati og indlevelse. Derfor er det nødvendigt, at vi ikke blot forstår unge medarbejdere med hovedet, men at vi rent faktisk kan leve os ind i deres tænkning og forstå dem med følelserne. Denne forståelse er kernen i Fremtidsfabriks arbejde.

https://fremtidsfabrik.dk/

Workshop 4:
Hvordan kan du gøre det lettere for læse/skrive-svage deltagere at lære i din undervisning?

Denne workshop udspringer af FIU-projektet ”Læs med”, der går ud på at finde analoge og digitale metoder/værktøjer, der kan understøtte de læse/skrive-svage deltagere i vores undervisning.

På workshoppen får du grundlæggende tips og tricks til at møde de deltagere, der er udfordret med at læse og skrive. Du bliver præsenteret for eksempler på god praksis indsamlet blandt underviserkolleger og ikke mindst deltagere med læseproblemer, der har fortalt, hvordan de gerne vil undervises. Alle gode råd er clearet med en læseforsker.

Et af trickene er at bruge den teknologi, vi har lige ved hånden. Og her kommer Ordlab ind i billedet. Allan Madsen, manden bag Ordlab, vil introducere os til en database for gratis digitale værktøjer, som kan støtte de læse/skrive-svage. Databasen indeholder små brugervideoer målrettet forskellige mobiler mm., som gør det det enkelt at komme i gang med at anvende de gratis digitale værktøjer.

 

Vi har samlet et stærkt hold til at undervise i denne workshop.

v/
Anne Rasmussen, projektleder
Christina Lehrmann, underviser ordblinde og læse/skrive svage
Allan Madsen, lærer, talepædagog og master i IKT og læring

Workshop 5:
Indflydelse på arbejdspladsen

Denne workshop er en dobbelt-workshop.

Først vil du møde praktikeren Simon Holm, FTR hos Postnord. Han inviterer til erfaringsworkshop om klubarbejde og indflydelse som TR.

Derefter vil du møde forskeren Karsten Ekvall Fischer, som for FIU i 2023-24 gennemførte en større undersøgelse af de strategier tillidsrepræsentanter bruger for at få indflydelse på arbejdspladserne.

 1. Klubarbejde og indflydelse på arbejdspladsen 

Hvorfor er den faglige klub på arbejdspladserne stadig relevant i 2024? Og hvordan kan klubarbejdet styrke FTR/ TRs mulighed for indflydelse på arbejdspladsen?

Hvis disse 2 spørgsmål har fanget din interesse og nysgerrighed kan du se frem til en workshop, som ikke tager udgangspunkt i teori, men i stedet er en erfaringsbaseret workshop.

I workshoppen vil du møde mig (Simon Holm/ FTR i Postnord). Jeg vil dele mine erfaringer med systematisk klubarbejde, og hvad det har betydet for sammenholdet og indflydelsen på min arbejdsplads.

Det er håbet, at mine erfaringer vil åbne en spændende dialog i workshoppen, at vi sammen bliver klogere på klub/TR-arbejde i praksis,  og at det i sidste ende bliver en inspiration for dig, som underviser tillidsvalgte. Jeg ser frem til nogle gode timer.

v/Simon Holm

Simon Holm har været ansat i PostNord i næsten 20 år og har de sidste 14 år været TR og FTR i 8 år. Han bor i Aarhus og er gift med Susanne og sammen har de 4 skønne børn.

 1. TRs strategier for Indflydelse

Karsten Ekvall Fischer fulgte ca. 25 tillidsrepræsentanter fra 6 forskellige forbund over en  periode. Undersøgelsen viste, at de tillidsvalgte typisk bruger tre forskellige strategier for at få indflydelse.

Alle tre strategier har en stærk relationel dimension, idet de udspringer af graden af den tillid TR har til sin ledelse. Samtidig stiller strategierne krav til TRs relationer: Til ledelsen, til den faglige organisation og især til kollegerne.

På workshoppen vil de tre strategier blive præsenteret og diskuteret med deltagerne ud fra to spørgsmål: Kan vi genkende de tre strategier og kan vi undervise TR i de tre strategier?

 • At tage kampen
 • At bruge systemet
 • At søge fællesskabet.

At tage kampen er en strategi, hvor TR går imod ledelsen og søger indflydelse på trods af ledelsen. Det er en strategi der typisk bruges, når TR har lav grad af tillid til ledelsen.

At bruge systemet er den mere rationelle strategi, hvor TR søger at blive enig med ledelsen om, at de bringer overenskomstsystemet i spil for at få en afklaring på et spørgsmål, fx omkring løn eller arbejdstid.

Endelig er der strategien om at søge fællesskabet som dybest set handler om, at TR møder ledelsen ligeværdigt og søger at finde konkrete løsninger sammen med ledelsen 

Karsten Ekvall Fischer er sociolog og uddannet fra RUC. Han har siden 2002 beskæftiget sig til med tillidsvalgtes samarbejde med ledelsen og deres måder at søge indflydelse på.

Workshop 6:
Grib din tusch - og tegn visuelle skabeloner der kan skabe rum, regler og rammer i din undervisning.

v/ Jesper Oehlenschlager, GRAVISI

For at skabe et godt læringsmiljø skal der både være rum, regler og rammer – og på en formiddag vil vi sammen tegne os igennem nogle af de skabeloner, der kan skabe netop det.

Det kan være skabeloner på alt fra respektfuld parkering af alternative emner, samværsregler, ønskeskyer, tidsplaner, rammer for pauser og gruppearbejde til strukturer for feedback, opgavetilgang, problemløsning og meget, meget mere.

Træningen er tænkt som en “tegn og del” seance, forstået på den måde, at der både er mulighed for at skabe individuelle skabeloner til eget behov, men at vi samtidig deler vores gode ideer med kollegerne, så vi også kan blive klogere sammen.

Så grib tuscherne og sæt sammen med os andre fokus på rammer, der rummer.

_____

Jesper Oehlenschlager har tænkt med tusch i over 20 år sammen med og for et hav af organisationer og virksomheder. Jesper holder også kurser i Grafisk Facilitering på Konventum.

Workshop 7:
Menneskebibliotekets Læsesal

Denne aktivitet var en stor succes på Faglige Forårsdage. Det var en særlig oplevelse, som deltagerne på Faglige Forårsdage syntes, I andre også skulle have.

Hos Menneskebiblioteket kan du låne bøger som på ethvert andet bibliotek. Forskellen er dog, at “bøgerne” her er levende mennesker med personlige historier og erfaringer fra deres eget liv. Det er mennesker, der har oplevet fordomme, diskrimination, stigmatisering og/eller misforståelser.

Oplevelsen med Menneskebiblioteket giver jer (læserne) mulighed for at stille alle de spørgsmål, som I ellers ikke kan. Det er et rum, hvor mennesker, der måske aldrig ville tale sammen, finder plads til samtale, som udfordrer fordomme og tabuisering.

Dialogen er hjertet i Menneskebiblioteket, vi ønsker at bøgerne, såvel som læserne i fællesskab, trygt kan indgå i åbne og ærlige samtaler. Et besøg hos Menneskebiblioteket er med til at give nye perspektiver til alle som medvirker. Og der er ikke to samtaler, som er ens.

Her kan du finde et link til hjemmesiden; https://menneskebiblioteket.dk/
Den engelske side, kan desuden findes her: https://humanlibrary.org/

Workshop 8:
Hvordan skaber vi undervisere rum der fremmer fællesskaber, læring og forandring i praksis?

Stiller man dette spørgsmål til Sharon L. Bowman, som har udviklet metoden TBR: Training from the Back of the Room, siger hun, at svaret er enkelt: ”Træd til side og lad de lærende lære”. Det lyder nemt, men at bruge TBR kræver mod, da metoden afviger en del fra klassisk undervisning, som mange af os kender, hvor underviseren ofte er i front.

Konkret vil vi arbejde med:

 • En introduktion til grundprincipperne 4C og de 6 Trumfer fra metoden TBR (Training from the Back of the Room).
 • Vi laver undervisningsdesigns, som vi demonstrerer for hinanden.
 • Vi udvikler og afprøver øvelser.
 • Vi drøfter og udveksler erfaringer med hvad god undervisning for voksne er.

På workshoppen sætter vi fokus på, hvad der skaber gode læringsfællesskaber, og hvad der kan spænde ben i en undervisningssituation. Derfor vil jeg bede dig tænke på en eller flere konkrete undervisningssituationer fra din egen praksis, hvor det gik rigtig godt, men også hvor det af en eller anden grund ikke gik, som du håbede på. Vi lærer af begge situationer.

v/ Maibritt Højgaard

Maibritt Højgaard er selvstændig psykolog og konsulent i sit firma ec2act, hvor hun blandt andet arbejder med procesdesign, ledelsesudvikling og sparring. De sidste 25 år har hun undervist mange forskellige professionelle faggrupper og elsker at skabe fede undervisningsmiljøer

Workshop 9:
Besøg Veteranskibet S/S Bjørn og Naverhulen: Ud af huset workshop med fokus på håndværk, fællesskab og traditioner.

Vi skal igen på opdagelse hos andre fællesskaber. (Der er afgang fra Konventum kl. 13.00. )

Først skal vi på besøg på Veteranskibet S/S Bjørn, som ligger i Helsingør Havn foran Kulturværftet. Her skal vi se det smukke dampskib, se på håndværk og høre om Bjørnebandens seje indsats med at restaurere skibet i en periode på næsten 30 år.

Bjørnebanden består af flere generationer af tidligere søfolk og værftsarbejdere, smede, skibsbyggere, riggere, skibsingeniører, maskinmestre med flere. Fællesnævneren er en erfaring med søfart eller skibsproduktion på et tidspunkt i arbejdslivet.

Vi går videre derfra til Naverhulen, Sct. Annagade 21, som ligger 250 meter fra havnen.  Her skal vi igen se fantastisk håndværk. Medlemmerne af Naverklubben i Helsingør er med rette meget stolte af deres gamle, restaurerede håndværkergård fra 1647.

En repræsentant for Naverhulen vil fortælle os om Naverbevægelsens start i den tidlige middelalder og frem til i dag.  Vi skal også høre om Naverklubbens historie, og en del af Naverhulens rariteter vil blive præsenteret. Det forlyder, de er gode til at fortælle historier.

Workshop 10:
Få skabt bedre arbejdspladser med Systematisk arbejdsmiljøarbejde

v/ Thomas Weyse

Med den nye bekendtgørelse om “Systematisk arbejdsmiljøarbejde” er det endelig blevet tydeligt, hvordan den enkelte arbejdsplads skal arbejde med de udfordringer, de hver især kan have.

Vi dykker ned i og oversætter bekendtgørelsen om “Systematisk arbejdsmiljøarbejde” til hverdagssprog, så du som underviser bliver klar til at give arbejdsmiljørepræsentanterne værktøjer og mod på at arbejde systematisk med arbejdsmiljøet.

Vi arbejder med den nye APV-proces, som giver håb om, at der endelig bliver taget fat om problemerne på arbejdspladsen, til fællesskabets bedste. Og du som underviser bliver i stand til at gøre et ellers lovtungt område let tilgængeligt til gavn for alle på arbejdspladserne.

_____

Thomas Weyse har arbejdet med arbejdsmiljø gennem mere end 20 år. Han er pt. rejsende i Systematisk arbejdsmiljø i FIU-regi.  Han er tidligere tilsynsførende i Arbejdstilsynet, og han underviser blandt andet på den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.  Han gør en dyd ud af at gøre lovstof til allemandseje.

Workshop 11:
AI-workshop for undervisere – også nybegyndere

v/ Charlotte Cederstrøm, IT Univers

Vil du prøve noget nyt og spændende, der gør dine opgaver som underviser lettere og mere interessant? På workshoppen lærer du, hvordan du kan bruge AI (kunstig intelligens) til at formulere opgaver, cases og spørgsmål. Det er både nemt og sjovt, og du behøver ikke at vide noget om AI i forvejen.

Du får en introduktion til, hvad AI er, og hvordan det allerede er en del af vores hverdag. Derefter arbejder vi med, hvordan du kan bruge AI til at få nye ideer og gøre din undervisning endnu bedre. Du får fremstillet mindst tre tekster eller ideer til din undervisning. Kom og bliv inspireret til at bruge AI til forberedelse af din undervisning.

Vi anvender ChatGPT, Copilot og Google Gemini (gratis).

Du får træning i at bruge AI-værktøj til at formulere og tilrette tekster. Det kan være cases, opgaver eller spørgsmål, som du kan bruge i din undervisning. Du får også et overblik over, hvad AI er, og hvad du skal være opmærksom ved brug af AI.

Medbring telefon og pc.

_____

Charlotte er læringskonsulent med fokus på brug af AI. Hun holder foredrag og workshops om brug af AI-værktøjer til fremstilling af tekst, billeder og video.

Denne tekst er fremstillet med hjælp fra ChatGPT.  

Tilmelding til workshops

Du skal enten vælge en heldags workshop eller en kombination af en formiddags- og en eftermiddagsworkshop

Workshops

Vælg workshops den 13. august 2024

Formiddagsworkshop
Eftermiddagsworkshop

Dine oplysninger

Materialer & Din læring

Efterhånden som der afleveres materialer fra undervisere, vil de blive tilgængelige her, som PDF der kan downloades eller links til eksterne materialer.

Her vil du finde en opsumering af de væsentligste pointer fra Pædagogiske Inspirationsdage 2023 og billeder, efterhånden som programmet løbes igennem.

Copyright 2023 – Konventum Uddannelse